PSIHOTERAPIJA I SLOBODNO ZIDARSTVO

PredavanjeMasoniMasonska simbolika i praksa
u svetlu savremene psihoterapije
i treninga mentalnih i emocionalnih sposobnosti

Termin: četvrtak, 31. oktobar 2013.god, u 19,00 č.
Mesto: BG Storytelling Club “REČ I GLAS”, klub “Leila”, Kralja Petra 41, Beograd

Jedan od domaćih autora Tihomir Bunović, u svojoj knjizi “SLOBODNO ZIDARSTVO – Svetski poznato a ipak tajanstveno” (“Ellecta”, Bgd, 2009), iznosi tezu (str. 260 ) da je Slobodno zidarstvo “psihoterapija koja deluje kroz osvešćivanje nesvesnih sadržaja”. Prastara alhemijska izreka, koja se često sreće u masonskoj filozofiji, V.I.T.R.I.O.L., glasi: “Spusti se, zahvaljujući svom pročišćenom umu, do najdubljeg sloja sebe samog i pronađi unutrašnju osnovu (kamen temeljac) na kojoj ćeš izgraditi novu ličnost”. No, odlazeći minister prosvete, pre neku godinu na dan Sv.Save, reče, da je u nauci danas sve poznato osim ljudskog uma. Kako i gde se to onda mi spuštamo i kako izgeda ta mapa uma iz pozicije savremene psihoterapijske prakse i masonskih rituala? Predavanje u formi praktične i komparativne analize slojeva ljudskog uma, masonske simbolike, mape unutrašnjih putovanja, i njihov uticaja na proces i dinamiku čovekovih psiholoških promena i duhovnog razvoja.

S a d r ž a j:

1. Bazične postavke u oba pristupa i analiza termina.
2. Značaj i uloga međusobnog odnosa (“Čovek je čoveku lek”).
3. Alati za rad: komunikacija, rituali, simbolika.
4. “Izgradnja Hrama” – sistem vrednosti i ciljevi.
5. Struktura ličnosti, proces donošenja odluka i masonski putokazi.
6. Slojevi čovekovog uma i uporedna analiza putovanja.
7. Psihoterapijski rad na griži savesti i masonska etika.
8. Zarubljena piramida i šahovsko polje: “I am above duality” – traženje srednjeg puta.
9. “Dugo putovanje kroz mrak i traženje svetlosti” – razvoj svesnosti kroz prevazilaženje sopstvene mentalne rigidnosti i ograničenosti čovekovih čula.
10. Pojam lične odgovornosti u psihoterapiji i paralela sa “slobodnim čovekom na dobrom glasu” i “sinovima udovica”.

Dobrodošli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress