Program obuke

program

U sklopu obuke su i izrada seminarskih radova, ispiti, praktično testiranje dostignutih sposobnosti studenata, kao i fakultativni programi u vidu praktičnih vikend radionica na pojedine teme (novac, muško-ženski odnosi, dijadni intenziv, i td.), koje učesnici biraju prema sopstvenom interesovanju. Pored studenata kliringa ove radionice su otvorene i za sve druge zainteresovane učesnike.
Svaki polaznik Obuke, nakon upisa i uplate upisnine dobija KNJIGU ČEKINGA (Indeks), u koji se upisuje svaka radionica, individualni trening i sesije, položeni ispiti i vežbe, kao i časovi supervizije.

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress