Predavanje “MOJA ŽIVOTNA MISIJA”

Održano je u petak 22.8.2014, sa početkom u 19 časova, u Homeopatskom centru “Simillimum”, Džordža Vašingtona 28/II sprat.

• Kako pronaći sopstveni put, kako se što potpunije ostvariti u životu i realizovati svoje najvažnije talente i potencijale?

• U meri u kojoj neki odrasli pojedinac nije u stanju da jasno izdvoji i definiše svoje životne i poslovne ciljeve, u toj meri su primetni znaci oslabljenog fizičkog zdravlja i umanjene energetske i životne vitalnosti.

• Životna misija, lični ciljevi i prioriteti pojedinca se obično ne nalaze na samoj površini čovekove svesnosti, već su zatrpani obiljem mentalnog i emocionalnog materijala.

• Ovo predavanje se bavi strukturom i slojevima ljudskog uma i govori o metodi i praksi osvešćivanja i definisanja ličnih ciljeva pojedinca, kao i treninga u cilju jačanja motivacije i istrajnosti, te prevazilaženja prepreka, odnosno sospstvenih mentalnih i emocionalnih limita.

Predavač i trener: Desimir D. Ivanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress