Predavanja i seminari

 • KALENDAR SKOLE
 • PREDAVANJA
 • SEMINARI
 • GALERIJA
 • U nastavku je spisak svih predavanja i seminara

  OD USAMLJENOSTI DO ODNOSA

  Bazirana na knjizi Desimira D. Ivanovića, ova predavanja i seminari govore o tome kako prevazići jedan od najvećih problema današnjice – usamljenost. Seminar daje praktična znanja i uputstva za rešavanje ovog ne tako naivnog problema, iz kojeg proističu čak i ozbiljni zdravstveni problemi. Put za rešavanje ovog problema vodi i preko Škole lajf koučinga i Škole kliringa.

  1. UVOD U KLIRING

  Daje odgovore i priliku za lično iskustvo na pitanje: Šta je to procišćeni um, i koje bi konkretne dobiti u smislu unapređenja sopstvenog života od toga mogao imati?

  2. UVOD U HOLISTIČKI REBIRTING

  Uvod u praksu svesnog povezanog disanja, koje nas dovodi u ponovnu vezu sa traumom sopstvenog rođenja i negativnim emocionalnim iskustvima iz prošlosti, i omogućava njihovo rasterećenje i integraciju. Praćen je holističkim programom ličnog razvoja.

  3. MOJA ŽIVOTNA MISIJA

  Orijentaciona radionica. Kako pronaći sopstveni put, kako se što potpunije ostvariti u životu i realizovati svoje najvažnije talente i potencijale .

  4. KAKO UNAPREDITI SOPSTVENU KOMUNIKACIJU

  Kako se efektnije suočavati sa drugima i bolje predstavljati sebe, svoje ideje, životne vrednosti, interese i ciljeve, ali i svoje emocije i osećanja, kroz odnos “licem u lice” sa različitim ljudima u kontaktima lične i poslovne komunikacije. Otkrivanje i korekcija sopstvenih komunikacijskih slabosti i mana.

  5. KAKO ZAPOČETI I RAZVITI SOPSTVENI BIZNIS

  Omugućava učesnicima da bolje sagledaju sebe u smislu poslovnih mogućnosti i pomogne im da se potpunije realizuju kroz posao koji rade.

  6. MEDIJACIJA, ARBITRAŽA, PREGOVARANJE

  Definisanje procesa, osnovni principi i postupci, obuka i trening, sa ciljem primene za lične i poslovne potrebe.

  7. SEMINAR O NOVCU

  Kako da zaradimo dovoljno za život, a da pri tome ne izneverimo i ne izgubimo samog sebe? Kako stabilizovati svoju finasijsku situaciju, radi ukupnog životnog napredovanja i samoostvarivanja?

  8. JA I VREME

  Vreme je jedan od najdragocenijih resursa sa kojim raspolažemo. Kako sa njime gazdujemo i na šta ga koristimo, u velikoj meri će odrediti i kakav će biti naš život.

  9. PROBLEMI I KONFLIKTI

  Problemi i konflikti nisu tu da bi nas uništili. To je šansa za učenje i razvoj. Kako tu energiju unutrašnje drame transformisati i usmeriti u odgovarajuće pozitivne projekte?

  10. STRES I DONOŠENJE ODLUKA

  Nagomilani stres dovodi do gubitka vizije, ciljeva i sistema vrednosti. Čovek postepeno gubi pozicije i inicijativu, sve više se prepušta okolnostima i sve ređe donosi sopstvene odluke. Radionica pruža odgovor na pitanje: kako to promeniti i preuzeti sopstveni život ponovo u svoje ruke?

  11. MUŠKO – ŽENSKI ODNOSI

  Odakle proističu problemi i konflikti u odnosima između polova? Kako se možemo bolje međusobno uklapati i ostvariti više zadovoljstva i ispunjenja u relaciji sa suprotnim polom?

  jos

  12. LJUBAV I SEKS

  Kako otvoriti svoje srce, osetiti svoje želje, izlečiti svoje telo, probuditi vatru u njemu, i ispoljiti energiju i mudrost koju ono poseduje?

  13. JA I MOJE PORODIČNO STABLO

  Naučite više o sebi kroz studiranje sopstvenog porodičnog stabla. Pročistite i poboljšajte, ne samo svoju, već i sudbinu čitave svoje porodice .

  14. LILA PARADIGMA I KVANTNA PSIHOLOGIJA

  Otvara nove vidike svesnosti. Daje osećaj povezanosti i jedinstva sa celim Univerzumom. Isključuje dramatizacije sopstvenog uma, otklanja strahove, patnju i osećaj samoće.

  15. DIJADNI INTENZIV

  Trodnevni rezidens seminar. Daje priliku za direktno iskustvo sopstvene duboke i suštinske prirode, koje predstavlja dobru osnovu za dubinsku transformaciju u pravcu jednog svesnijeg, ispunjenijeg i odgovornijeg životnog puta.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  © 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress