Obuka i sertifikacija

Obuka traje tri godine.
Program obuhvata 540 sati treninga, predavanja, vežbi, grupnih radionica i individualnih sesija.
Sprovodi se u dva dela.
Prvi deo (120 sati) sprovodi kao obuka iz LAJF KOUČINGA u toku od šest meseci kroz šest vikend seminara (subota i nedelja).
Drugi deo (420 sati) sprovodi se u toku od dve i po godine. Treninzi se održavaju jednom mesečno (izuzev jula i avgusta), subotom ili nedeljom, od 10-18 č.
Između njih, studenti proučavaju zadatu literaturu, učestvuju u fakultativnim grupnim radionicama i razmenjuju individualne sesije.
Sastavni deo obuke je i LIČNI RAD, koji su studenti dužni da obave kod diplomiranog pratičara kliringa, a priznat je rad i u drugim psihoterapijskim školama.
Nakon kompletiranja prvog dela obuke, dobija se SERTIFIKAT, i stiče pravo na davanje sesija koučinga (kliring metod).
Nakon drugog dela, stiče se DIPLOMA o završenoj školi i pravo na davanje sesija kliringa (psihoterapije, savetovanja), časova komunikacije (medijacije, pregovaranja), treninga za razvoj ličnih i poslovnih sposobnosti, kao i pravo na višegodišnje mentorstvo i superviziju u okviru Dijade.

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress