O osnivaču i voditelju Škole

Desimir D. Ivanović dipl.ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.

Majstor aikidoa 2.dan (Firenca 1974). Diplomirani inženjer (Beograd 1975), specijalnost Organizacija rada.

Obuku iz kliringa je započeo u Londonu 1982. godine, a okončao u Adelejdu (Južna Australija) 1991. godine. Obučavan je još iz Holističkog rebirtinga (London, 1985-88), Transakcione analize (Beograd, 1990-91) i Poslovnog savetovanja (Minhen, 1993).

Bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Društva za psihofizičku rekreaciju – Zaječar (1983 – 1993), osnivač i direktor agencije “Dijada”, član Organizacionog komiteta i Komisije za standard treninga Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP Beč, 1996 – 1999), potpredsednik Evropske kliring asocijacije i predsednik Komisije za standard treninga (ECA, Ženeva, 1995-2004).

OdUsamljenostiDoOdnosa_KoricaRadio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 600 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Engleska, Makedonija, Italija i Austrija).

DaLiSamJaNormalan_KoriceObjavio je tri knjige: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011), kao i veći broj stručnih radova i članaka iz domena kliringa, ljudskih resursa i razvoja sposobnosti.

Radi u Beogradu. Živi u Zaječaru i Smedovcu (Timočka krajina).

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress