Škola koučinga

Trening program u trajanju šest meseci.

Jedan vikend mesečno. Sa domaćim zadacima, obuhvata ukupno 120 sati.

 

Cilj:

Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Za koga: Za zaposlene koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžere, poslovne savetnike i druge iz pomagačkih profesija, kao i za sve one koji se spremaju da rade u ovim oblastima.

Sadržaj:

1) Principi i alati koučinga;

2) Primena kliringa u koučingu;

3) Poznavanje ljudi;

4) Organizaciono ponašanje.

 

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom iz ličnog rada i da poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene podobnosti za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika je 20.

Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapredjenju i razvoju medjusobnih odnosa i komunikacionih veština.

 

I deo: LIČNI RAD

 

Radionica 1: UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA.

– Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja.

– Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja.

– Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos.

– Praksa i efekti klringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata.

– Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

 

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI

– Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima.

– Tehnika fidbeka.

– Neverbalna komunikacija.

– Prednosti istinskog odnosa, zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja.

– Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija.

– Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje.

– Lični rad: trening komunikacionih veština.

 

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA

– Suočavanje i upravljanje promenama: zona konfora, strahovi, izazovi, akcija.

– Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta.

– Strategija, taktika, odlučivanje.

– Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi.

– Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima.

– Lični rad: Izrada kolaža.

 

II deo: PRINCIPI I ALATI

 

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA.

– Standardni model koučing sesije.

– Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor.

– Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2.

– Prihvatanje i podrška.

– Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

 

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI.

– Definicija, identifikovanje, strategija.

– Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4.

– Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

 

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA

– Testiranje pređenog gradiva.

– Razmena sesija. Grupna supervizija.

– Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja.

– Kompletiranje obuke, proslava i dodela sertifikata.

 

Termini za obuku Škole koučinga

Za više informacija pogledajte Kalendar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress