Ko može da upiše obuku iz kliringa?

Obuka je otvorena za sve one koji su zainteresovani i kriterijumi za upis su dosta fleksibilni, uz preduslov završene škole koučinga.
Tokom same obuke dolazi do selekcije, s obzirom da se tokom treninga polažu praktične vežbe, koje traže razvijen stepen sposobnosti.
Takođe, najveći značaj se pridaje radu na samom sebi, pa se od svakog studenta očekuje spremnost za rad na sebi i otvorenost za promene, jer obuka iz kliringa istovremeno predstavlja za svakog studenta – intenzivan proces lične transformacije i razvoja u pravcu jednog odgovornijeg i ispunjenijeg životnog puta.

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress