Škola koučinga Novi Sad

1. deo: LIČNI RAD

Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ – 12-13. novembar 2016.
UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA

Kako doći do jasne slike o sopstvenoj stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja.Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja.Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos.
Praksa i efekti kliringa. Pet nivoa kliringa. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI – 10-11. decembar 2016.

Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima.
Tehnika fidbeka.Neverbalna komunikacija.
Prednosti odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja.Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija.Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje.Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA – 14-15. januar 2017.

Suočavanje sa promenama i upravljanje procesom promena.Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta.Strategija, taktika, odlučivanje.Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi.Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima.Lični rad: MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. deo: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA – 11-12. februar 2017.

Standardni model koučing sesije.Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor.Procedura i stepeni primene tehnika. Osnovni alati 1-2.Prihvatanje i podrška.Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima.Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI – 11-12. mart 2017.

Definicija, identifikovanje, strategija.Procedura i stepeni primene tehnika.
Alati 3-4.Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA – 8-9. april 2017.

Testiranje pređenog gradiva.Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredvanja.Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

One Comment to Škola koučinga Novi Sad

  1. Poštovani, koliko košta škola koučinga i kada je sledeći termin za početak školovanja u Novom Sadu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress