Kalendar aktivnosti januar – jun 2020. god.

“DIJADA” Društvo za lični razvoj – Zaječar
ŠKOLA KLIRINGA I KOUČINGA – Beograd – Novi Sad

KALENDAR AKTIVNOSTI
ZA: januar – jun 2019. god.

Januar 2019:
12-13, Beograd, Škola Lajf koučinga, IV radionica.
26, Beograd, Škola kliringa II godina
27, Beograd, Škola kliringa I godina

Februar:
9-10, Beograd, Škola Lajf koučinga, V radionica.
23, Beograd, Škola kliringa II godina
24, Beograd, Škola kliringa I godina

Mart:
9-10, Beograd, Škola Lajf koučinga, VI radionica.
16-17, Beograd, Kako raditi sa grupama.
23, Beograd, Škola kliringa II godina
24, Beograd, Škola kliringa I godina

April:
13-14, Beograd, Škola Lajf koučinga, I radionica, NOVI CIKLUS.
20, Beograd, Škola kliringa II godina
21, Beograd, Škola kliringa I godina

Maj:
3, Beograd, slava Dijade, Sv. Nikolaj Žički i Ohridski.
18-19, Beograd, Škola Lajf koučinga, II radionica.
25, Beograd, Škola kliringa II godina
26, Beograd, Škola kliringa I godina

Jun:
22-23, Beograd, Škola Lajf koučinga, III radionica.
29, Beograd, Škola kliringa II godina
30, Beograd, Škola kliringa I godina

 

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress