KAKO UNAPREDITI NAŠU SVAKODNEVNU KOMUNIKACIJU?

“DIJADA”

Poziva Vas na seriju mini radionica

KAKO UNAPREDITI NAŠU SVAKODNEVNU KOMUNIKACIJU?

PETAK, 6. mart, od 18 do 21 h.

“DIJADA”, ul.Kosovska br 3. Beograd

Mnogo puta, u različitim situacijama, čovek se susreće sa problemima i teškoćama u komunikaciji.
Često, te komunikacione teškoće predstavljaju najveće probleme u čovekovom privatnom, poslovnom ili socijalnom životu. U isto vreme, ove teškoće blokiraju čovekov razvoj i napredovanje u svim domenima, uključujući i lični i duhovni razvoj.

Komunikacija nije samo pričati i slušati. Komunikacija predstavlja samu suštinu našeg života.
Naše razumevanje sa drugima, životni uspesi i osećaj sreće i životne ostvarenosti predstavljaju rezultat naše veštine u komunikaciji i ostvarenog kapaciteta za odnose sa drugima.

U odnosu na naše postojeće programe obuke iz ovog domena, koji su namenjene polaznicima Dijadinih škola kliringa i koučinga, kao i treninzima poslovne komunikacije u kompanijama, ove serija kratkih tročasovnih radionica namenjena je znatno široj populaciji, i obuhvata rad i praktične vežbe na temama, kao što su: kontakt, usmeravnje pažnje, centriranje, izbor, suočavanje, slanje komunikacije, istrajnost, slušanje, potsticanje, potvrđivanje i dr.

RUKOVODIOCI OBUKE:
Desimir D.Ivanović, dipl.inž., trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.
Dr.Irena Motika, terapeut i instruktor Danskog telesnog tretmana.

KOTIZACIJA:
2,000,00 dinara.

Dodatne informacije i prijavljivanje: 064 194 55 91, 062 975 50 92

Dobrodošli!

 

Comments are Closed

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress