Predavanje i radionica PARTNERSKI ODNOSI

DESIMIR_IVANOVICfAtelje za promene “DIJADA”

organizovao je predavanje i radionicu:

PARTNERSKI ODNOSI

U Novom Sadu, petak, 6. februar, 17.30-21.30č.

Program je vodio Desimir D.Ivanović

Ovo predavanje i radionica čine jedinstvenu celinu koja se zove DIJADNO VEČE.

DIJADNO VEČE se odvija najvećim delom u formi praktičnih MINI RADIONICA. Ove radionice se odnose na najatraktivnije teme iz oblasti svakodnevnog života.

Cilj rada je PORAST SVESNOSTI i RAZVOJ LIČNIH SPOSOBNOSTI I VEŠTINA u svim  domenima privatnog i poslovnog života, a posebno u sferi međuljudskih odnosa – u cilju ostvarivanja dubljih, funkcionalnijih i zadovoljnijih relacija sa drugima.

Rad se odvija kroz praktične vežbe, zasnovane na meditaciji i komunikaciji: dijade, grupe istine, lila grupe, koje pružaju mogućnost ličnog istraživanja i napredovanja, kao i putem predavanja i razgovora, u cilju međusobne razmene ličnih iskustava.

Grupni rad karakteriše atmosfera uzajamnog razumevanja, tolerancije i međusobne podrške.

Tema: PARTNERSKI ODNOSI.

Ima li, i u čemu se ogledaju razlike između muškarca i žene? Kako se one odražavaju na nas, u komunikaciji i međusobnom razumevanju? Odakle proističu problemi i konflikti u odnosima između polova? Kako se možemo bolje međusobno uskladiti i ostvariti više zadovoljstva i ispunjenja u relaciji sa suprotnim polom? To su samo neka od pitanja na kojima će se raditi ove večeri.

Naknadne informacije: 063/50-43-44 (Aleksandra), 064/194-55-91 (Desimir).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress