Month: March 2022

 

ONLINE Besplatna predavanja i radionice

Škola kliringa i koučinga “Dijada” organizuje besplatna predavanja svakog meseca.
Obrađujemo različite tema iz domena ličnog razvoja, psihoterapije, koučinga, po našem izboru ili vašim potrebama.

Otvoreni smo da čujemo šta bi za vas bila pomoć?
O čemu bi voleli da pričamo više?

Koja su to mesta koja vas danas koče da krenete napred?
Šta je jasnoća pročišćenog uma i emocija?

Dobrodošli ste da čujete nešto novo, možda i prvi put. Svakoga meseca biramo novu,
aktuelnu temu samo za vas. Pridružite nam se potpuno besplatno, osetite zašto je kliring metoda za budućnost.

Pozovite prijatelje koji su zakočeni, žive tugu, depresiju, melanholiju.

Pozovite one za koje kažu da su “preosetljivi”.
Biće korisno svima koji žele više od sebe, više od života.

22.02 – Šta je trauma i kako utiče na naš život u celini

15.03 – Koučing po kliring metodi u svakodnevnom životu

12.04. – Principi koučinga I alati kliringa

PREDAVAČ: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.
ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka i kouč po kliring metodi.

Informacije i prijave na
intuitiveclearing@gmail.com

Upis nove generacije koučing trening programa

Društvo za lični razvoj “Dijada” u saradnji sa SRPSKOM ASOCIJACIJOM ZA KLIRING I KOUČING – BEOGRAD

(SAKK)

Organizuje:
KOUČING  (Kliring metod) trening program

Lični progres. Šestomesečni trening program. Jedan vikend mesečno (120 sati). Profesionalni sertifikat. Mesečna školarina: 120 evra ili 14.400 dinara.Održava se ONLINE. 10 – 18 h, sa pauzama za ručak i osveženje.

Drugi ljudi vam često govore o svojim problemima i traže vašu pomoć i podršku? Spremni ste da preispitate svoj način života i upravljanja životnom energijom i usmerite je ka ostvarivanju svojih punih potencijala? Ako ste pozitivno odgovorili na oba pitanja, Vi već imate iskustva sa koučingom. Radionice u okviru TRENING PROGRAMA LIFE COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima. Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija,, tela), definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i budućih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodiće vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu.

Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Kome je namenjeno: Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžerima, profesionalnim savetnicima i drugim pomagačkim profesijama, kao i svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima.

Sadržaj: 1) Principi i alati koučinga; 2) Primena kliringa u koučingu; 3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma; 4) Organizaciono ponašanje.

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Rukovodilac Škole koučinga i kliringa, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija, Makedonija, Italija i Austrija). Autor knjiga: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011). Osnivač i direktor agencije (1993 – 2016), i sada Društva za lični, poslovni i socijalni razvoj “Dijada”.

Program online Škole koučinga

  1. DEO: LIČNI RAD

 

Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA

16 – 17. april  2022.

Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?

Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

 

Radionica 2: RAZVOJ  KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI

 21 – 22.  maj.

Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

 

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA

25 – 26.  jun.

Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

 

  1. DEO: PRINCIPI I ALATI

 

Radionica 4: PRINCIPI   KOUČINGA  I  ALATI  KLIRINGA

 16 – 17. jul.

Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

 

Radionica 5: PROBLEMI  I  KONFLIKTI

13 – 14.  avgust.

Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

 

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA

17 – 18.  septembar.

Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Rukovodilac škole: Desimir D.Ivanović,dipl.ing. 064 194 55 91 dijada@mts.rs

Asistent:  Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka,  064 183 83 93

www.dijada.com

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress