Month: March 2021

 

Besplatna mesečna predavanja 2022

Besplatna mesečna predavanja
Škola kliringa i koučinga “Dijada” organizuje besplatna predavanja svakog meseca.
Obrađujemo različite tema iz domena ličnog razvoja, psihoterapije, koučinga, po našem izboru ili vašim potrebama.
Otvoreni smo da čujemo šta bi za vas bila pomoć?
O čemu bi voleli da pričamo više?
Koja su to mesta koja vas danas koče da krenete napred?
Šta je jasnoća pročišćenog uma i emocija?
Dobrodošli ste da čujete nešto novo, možda i prvi put. Svakoga meseca biramo novu, aktuelnu temu samo za vas.
Pridružite nam se potpuno besplatno, osetite zašto je kliring metoda za budućnost.
Pozovite prijatelje koji su zakočeni, žive tugu, depresiju, melanholiju.
Pozovite one za koje kažu da su “preosetljivi”.
Biće korisno svima koji žele više od sebe, više od života.
Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na
Besplatna mesečna predavanja
22.02. – Šta je trauma i kako utiče na naš život u celini
15.03. – Koučing po kliring metodi u svakodnevnom životu
12.04. – Principi koučinga I alati kliringa
Prijave za besplatno predavanje na: intuitiveclearing@gmail.com
 
RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse.
ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka.
 
Više o kliringu i koučingu možete pronaći na našem sajtu:
www.dijada.com
Kao i na inostranim sajtovima:
IEC – Institut Europeen de Clarification Paris 
coach.iec-clarification.com
www.lawrencenoyes.com
 
Informacije i prijave na: intuitiveclearing@gmail.com

Kalendar aktivnosti januar – septembar 2022. god.

“DIJADA” Društvo za lični razvoj – Zaječar
ŠKOLA KLIRINGA I KOUČINGA – Beograd – Novi Sad

 

KALENDAR AKTIVNOSTI
januar – septembar 2022. god.

 

Januar:
15-16 Škola koučinga IV radionica.
18 Predavanje (1), online (otvoreno, besplatno), od 19 h.
22 Škola kliringa I. godina
23 Škola kliringa II. godina
27. Godišnja skupština SAKK

Februar:
12-13 Škola koučinga V radionica
22 Predavanje (2)
26 Škola kliringa I. godina
27 Škola kliringa II. godina

Mart:
12-13 Škola koučinga VI radionica – završetak ciklusa.
15 Predavanje (3)
19 Škola kliringa I. godina
20 Škola kliringa II. godina

April:
9 Škola kiringa I. godina
10 Škola kliringa II. godina
12 Predavanje (4)
16-17 Škola koučinga I. radonica – početak novog ciklusa obuke.

Maj:
7 Škola kliringa I. godina
8. Škola kliringa II. godina
17 Predavanje (5)
21-22 Škola koučinga II. radionica

Jun:
4. Škola kliringa I. godina
5. Škola kliringa II. godina
14. Predavanje (6)
25-26 Škola koučinga III radionica

Jul:
4-7 Intenziv direktnog iskustva (Prosvetljenja)
16-17 Škola koučinga IV. Radionica
19 Predavanje (7)

Avgust:
13-14 Škola koučinga V. Radionica
16 Predavanje (8)

Septembar:
17-18 Škola koučinga VI. Radionica – završetak ciklusa.
20 Predavanje (9)

 

RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović, dipl. ing, trener za ljudske resurse
ASISTENT: Nataša Jovanović, dipl. ing. organizacionih nauka

Više o kliringu i koučingu možete pronaći na našem sajtu: www.dijada.com
Na inostranim sajtovima:

Informacije i prijave na:
intuitiveclearing@gmail.com
064 194 55 91 (Desimir)
064 183 83 93 (Nataša)

Novi ciklus obuke – Koučing (Kliring metod) [2021.]

NOVI CIKLUS OBUKE – KOUČING (Kliring metod)
April – septembar 2021.
Škola kliringa i koučinga “Dijada” objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga – kliring metod (120 sati), koji uključuje trening, lični rad i superviziju.
Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica.
U prilogu se nalazi program obuke sa terminima.
Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom (intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim ovim nivoima.
U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.
Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod stručnom supervizijom “Dijade”.
Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.
 
Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na
UVODNA ONLINE PREDAVANJA
Sreda, 10. mart, od 19 h.
 
kao i na prvu radionicu novog ciklusa obuke:
 
RAZBORITO DELOVANJE – UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
Subota i nedelja, 10 i 11. aprila, od 10 do 18 h.
 
U prilogu se nalazi sadržaj svake od 6 radionica, kao i vreme održavanja.
 
RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse.
ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka.
 
Više o kliringu i koučingu možete pronaći na našem sajtu:
www.dijada.com
Kao i na inostranim sajtovima:
IEC – Institut Europeen de Clarification Paris 
coach.iec-clarification.com
www.lawrencenoyes.com
 
Informacije i prijave na: 064 194 55 91 (Desimir), 064 183 83 93 (Nataša)
dijada@mts.rs
© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress