Month: February 2020

 

Uvodna predavanja – Lajf koučing (Kliring metod)

Povodom početka novog cilklusa obuke, pozivamo Vas na

UVODNA PREDAVANJA

LAJF KOUČING (Kliring metod)

Subota, 22. februar, 7. i 28. mart od 19 h
Beograd, “DIJADA”, ul. Kosovska br. 3

Pored osnovnih informacija o koučingu i metodi kliringa, kao i o samoj obuci, svako od ovih predavanja biće posvećeno i posebnoj temi, odnosno primeni u tim domenima.
Tema prvog predavanja, u subotu 22. februara je KOMUNIKACIJA, drugog, u subotu 7. marta: MUŠKO-ŽENSKI ODNOSI, a trećeg, u subotu 28. marta: JA I NOVAC.

Predavanja su besplatna. Dobrodošli ste, kao i vaši zainteresovani prijatelji!

Informacije i prijave na 064 194 55 91

 

NOVI CIKLUS OBUKE

NOVI CIKLUS OBUKE

LAJF KOUČING (Kliring metod)
April – septembar 2020.

Škola kliringa i koučinga “Dijada” objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz Lajf koučinga – kliring metod (120 sati), koji uključuje trening, lični rad i superviziju.
Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica. U prilogu se nalazi program obuke sa terminima.
Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom (intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim ovim nivoima.
U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.
Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod stručnom supervizijom “Dijade”.
Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.

Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na
UVODNA PREDAVANJA
U Beogradu, subotom od 19 h, 23. februara, 7. i 28. marta
“DIJADA”, Ul. Kosovska br. 3

kao i na prvu radionicu novog ciklusa obuke:

RAZBORITO DELOVANJE – UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
Subota i nedelja, 4. i 5. aprila, od 10 do 18 h

U prilogu se nalazi sadržaj svake od 6 radionica, kao i vreme održavanja.

RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D. Ivanović, dipl. ing, Trener za ljudske resurse
POMOĆNI TRENERI: Gordana Medić Simić, master filozofije, master ing. organizacionih nauka i Ana Janković, dipl. psiholog
ASISTENT: Nataša Jovanović, dipl. ing. organizacionih nauka

VAŽNO:

“DIJADA” postoji i aktivno radi punih 27 godina, od kojih 15 godina u inostranstvu.
Ne plaćamo oglase ni reklame za svoje programe, te su zbog toga niske kotizacije za naše obuke.
Ako poznajete i podržavate naš rad, budite slobodni da prosleđujete našu poštu zainteresovanima iz vašeg okruženja. Hvala!

 

Više o kliringu i koučingu možete pronaći na našem sajtu:
www.dijada.com
Kao i na inostranim sajtovima:
IEC – Institut Europeen de Clarification Paris
www.lawrencenoyes.com

Informacije i prijave na: 064 194 55 91
dijada@mts.rs


 

Sadržaj radionica

Društvo za lični, poslovni i socijalni razvoj

ŠKOLA KLIRINGA & KOUČINGA

“One will never know. Consciousness comes only from relating with other people.”©
“Sami ništa ne možete spoznati. Svesnost se postiže u komunikaciji sa drugim ljudima.” ©

LIFE COACHING (Clearing Method)

Lični progres. Šestomesečni trening program. Jedan vikend mesečno (120 sati).
Profesionalni sertifikat.
Održava se u Beogradu, Kosovska 3, VII sprat, stan 25, “DIJADA”.

Drugi ljudi vam često govore o svojim problemima i traže vašu pomoć i podršku? Spremni ste da preispitate svoj način života i upravljanja životnom energijom i usmerite je ka ostvarivanju svojih punih potencijala? Ako ste pozitivno odgovorili na oba pitanja, Vi već imate iskustva sa koučingom. Radionice u okviru TRENING PROGRAMA LIFE COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima. Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija,, tela), definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i budućih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodiće vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu.

Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Kome je namenjeno: Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžerima, profesionalnim savetnicima i drugim pomagačkim profesijama, kao i svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima.

Sadržaj: 1) Principi i alati koučinga; 2) Primena kliringa u koučingu; 3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma; 4) Organizaciono ponašanje.

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Rukovodilac Škole koučinga i kliringa u Beogradu i Novom Sadu, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija, Makedonija, Italija i Austrija). Autor knjiga: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011). Osnivač i direktor agencije (1993 – 2016), i sada Društva za lični, poslovni i socijalni razvoj “Dijada”.

Program škole koučinga u Beogradu

1. DEO: LIČNI RAD

Radionica 1: “RAZBORITO DELOVANJE” UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
4 – 5. april 2020.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
9 – 10. maj
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
13 – 14. jun
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
18 – 19. jul
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
15 – 16. avgust
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
26 – 27. septembar
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Rukovodilac škole: Desimir Ivanović | 064 194 55 91 | dijada@mts.rs
Pomoćni treneri: Gordana Medić Simić, master filozofije i master ing. organizacionih nauka, Ana Janković, dipl. psiholog
Asistent: Nataša Jovanović, dipl. ing. organizacionih nauka | 064 183 83 93

www.dijada.com


PROBLEMI I KONFLIKTI

Praktična radionica

PROBLEMI I KONFLIKTI

 

 

Održaće se u Beogradu, 8 i 9. februara 2020 od 10-18č

“DIJADA” Ul.Kosovska br.3, VII sprat, stan 25.

Radionicu vodi Desimir D. Ivanović, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.

Na ovoj radionici, efikasnim pristupom i praktičnim alatima, bavićemo se definicijom problema i konflikta, strukturom i otkrivanjm njihovih korena, te raditi na podizanju naših ličnih spsosbnosti neophodnih za njihovo rešavanje.

To čini ovu radionicu zanimljivom i preko potrebnom, kako za svakodnevni privatni život, tako isto i za profesionalno napredovanje, kao i šire i uspešnije društveno angažovanje.

Zašto?

Živimo u vremenu promena, koje, po definiciji, donose izazove ili nove probleme. Neki od problema već dugo traju i postali su hronični, te nalikuju lancima od kojih se ne možemo osloboditi, a čiji se krajnji ishodi sagledavaju u odsustvu ličnog napredovanja, lošim navikama i samodestruktivnom načinu života. Naši hronični problemi predstavljaju razloge za česta nezadovoljstva i konflikte sa drugim ljudima iz našeg okruženja.

Koje strategije koristimo za izbegavanje i kako zaustaviti eskalaciju konflikata?

Kada je čovek okupiran nekim problemom i ako se već nije predao u stanje beznađa, prihvatio ulogu žrtve i trpljena, odnosno neku formu naučene bespomoćnosti, njegova pažnja je najčešće usmerena na brzopleteo traženje izlaza, “way out” iz date situacije, čime, često još više pogorša datu situaciju i dovode sebe u poziciju “from bad to worst” (“od lošeg na gore”).

Takvih primera ima puno, kako na individualnom, tako isto i na širem društvenom planu.

Efikasan pristup za rešavanje problema i konflikta podrazumeva razumevanje same prirode i dubljih uzroka neke životne problematike i datih specifičnih okolnosti. Otkriti suštinu i naći pravu reč za neki problem je često težak i izazovan zadatak, no nakon toga, njegovo trajno i efikasno otklanjanje postaje samo jednostavna procedura.

Kako doći do tog “mesta” proširene i produbljene jasnoće?

Kako otkriti i suočiti se sa istinom? Kako potpunije, dublje i jasnije sagledati i razumeti samog sebe i svoju životnu realnost? Kako pronaći i otkloniti sopstvene blokade, osloboditi vezanu životnu energiju, doneti prave odluke, usmeriti se i istrajati na putu ostvarenja svojih životnih ciljeva?

I na kraju, posebno kada su u pitanju konflikti, kako izbeći svađe i unaprediti naše odnose sa drugima?

Ako ste u sebi već spremni za pozitivne promene, sve odgovore i rešenja možete pronaći na ovoj radionici.

Informacije i prijave na 064 194 55 91

Dobrodošli!

Desimir D. Ivanović
www.dijada.com
dijada@mts.rs
064 194 55 91

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress