Month: January 2020

 

TRENING IZ KOMUNIKACIJE I RAZVOJ RELACIJSKIH SPOSOBNOSTI

Od usamljenosti do odnosa

TRENING IZ KOMUNIKACIJE I RAZVOJ RELACIJSKIH SPOSOBNOSTI
Šestomesečni trening program: januar – jun 2020.
Prvi modul: nedelja, 26. januar, od 10 do 18 h.
Ostali termini: 23 februar; 29 mart; 26 april; 24 maj, i 21 jun.

“DIJADA”, Beograd, ul. Kosovska br. 3.

Da li vam se dešavalo, da sebi važnoj osobi, kažete nešto, a da to bude pogrešno protumačeno?

Da li se povremeno osećate neshvaćeni? Da li ste nekada bili preplavljeni emocijama u vezi neke osobe, a da niste želeli sa njome o tome da razgovarate, iako vam je ta osoba tada izgledala izuzetno važna?

Da li ste se plašili da kažete nekome nešto, u strahu da ćete tu osobu povrediti ili da vas neće razumeti? Umete li da stavite sebe u “drugi plan” i da strpljivo i pažljivo saslušate drugu osobu?

Da li vam je važnije da vi budete uvek u pravu, ili prednost dajete očuvanju i razvoju odnosa?

Većina onih koji su zainteresovani za rad na sebi, duhovnost, meditaciju, koučing, psihoterapiju i sl, po svojoj prirodi i stečenim navikama su senzitivne, intravertne i povučene osobe.

Njihova pažnja i životna energija je pretežno okrenuta unutra, umesto na suočavanje i ovladavanje spoljašnjim izazovima. Često, i kada rade na sebi, izaberu koje su metode rada koje su u osnovi “solo tehnike” i koje ih još više vuku u zatvorenost.
Posledica toga je neostvarenost i nezadovoljstvo sopstvenim funkcionisanjem na planu lične ostvarenosti u privatnom, poslovnom i društvenom životu.

Istraživanja iz ovih oblasti pokazuju da 85% čovekove sreće u životu potiče od dobrih odnosa sa drugim ljudima, naročito sa onima koji su nam najbliži, kao i sa članovima porodice.

Cilj ovog programa jeste da se uspostavi ravnoteža u gazdovanju sopstvenom životnom energijom. Putem brojnih vežbi i praktičnog treninga povećava se sposobnost suočavanja sa spoljašnjim izazovima i razvijaju veštine i nove sposobnosti, koje otvaraju mogućnost za efikasniju komunikaciju i kvalitetnije odnose sa drugim ljudima.

Ovaj program treninga predstavlja standardni deo obuke za studente kliringa, ali je otvoren i za sve druge, koji iz ličnih ili profesionalnih razloga žele da ostvaruju lakše, dublje i kvalitetnije odnose sa drugima.

Rukovodilac obuke: Desimir D.Ivanović, trener kliringa.
Pomoćni treneri: Mirjana Jovanović, Ana Janković i Jelena Lončar.

Informacije i prijavljivanje na: 064 194 55 91


Desimir D. Ivanović
www.dijada.com
dijada@mts.rs
064 194 55 91

Kalendar aktivnosti januar – jun 2020. god.

“DIJADA” Društvo za lični razvoj – Zaječar
ŠKOLA KLIRINGA I KOUČINGA – Beograd – Novi Sad

KALENDAR AKTIVNOSTI
ZA: januar – jun 2019. god.

Januar 2019:
12-13, Beograd, Škola Lajf koučinga, IV radionica.
26, Beograd, Škola kliringa II godina
27, Beograd, Škola kliringa I godina

Februar:
9-10, Beograd, Škola Lajf koučinga, V radionica.
23, Beograd, Škola kliringa II godina
24, Beograd, Škola kliringa I godina

Mart:
9-10, Beograd, Škola Lajf koučinga, VI radionica.
16-17, Beograd, Kako raditi sa grupama.
23, Beograd, Škola kliringa II godina
24, Beograd, Škola kliringa I godina

April:
13-14, Beograd, Škola Lajf koučinga, I radionica, NOVI CIKLUS.
20, Beograd, Škola kliringa II godina
21, Beograd, Škola kliringa I godina

Maj:
3, Beograd, slava Dijade, Sv. Nikolaj Žički i Ohridski.
18-19, Beograd, Škola Lajf koučinga, II radionica.
25, Beograd, Škola kliringa II godina
26, Beograd, Škola kliringa I godina

Jun:
22-23, Beograd, Škola Lajf koučinga, III radionica.
29, Beograd, Škola kliringa II godina
30, Beograd, Škola kliringa I godina

 

ŠKOLA KLIRINGA & KOUČINGA

Društvo za lični, poslovni i socijalni razvoj

ŠKOLA KLIRINGA & KOUČINGA

“One will never know. Consciousness comes only from relating with other people.”©
“Sami ništa ne možete spoznati. Svesnost se postiže u komunikaciji sa drugim ljudima.” ©

LIFE COACHING (Clearing Method)

Lični progres. Šestomesečni trening program. Jedan vikend mesečno (120 sati). Profesionalni sertifikat.
Održava se u Beogradu. Kosovska 3, VII sprat, stan 25,”DIJADA”.

Drugi ljudi vam često govore o svojim problemima i traže vašu pomoć i podršku? Spremni ste da preispitate svoj način života i upravljanja životnom energijom i usmerite je ka ostvarivanju svojih punih potencijala? Ako ste pozitivno odgovorili na oba pitanja, Vi već imate iskustva sa koučingom. Radionice u okviru TRENING PROGRAMA LIFE COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima. Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija,, tela), definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i budućih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodiće vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu.

Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Kome je namenjeno: Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžerima, profesionalnim savetnicima i drugim pomagačkim profesijama, kao i svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima.

Sadržaj: 1) Principi i alati koučinga; 2) Primena kliringa u koučingu; 3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma; 4) Organizaciono ponašanje.

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Rukovodilac Škole koučinga i kliringa u Beogradu i Novom Sadu, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija, Makedonija, Italija i Austrija). Autor knjiga: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011). Osnivač i direktor agencije (1993 – 2016), i sada Društva za lični razvoj “Dijada”.

Program škole koučinga u Beogradu

1. DEO: LIČNI RAD

Radionica 1: “RAZBORITO DELOVANJE” UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
5 – 6. oktobar 2019.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
9 – 1. novembar
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
7 – 8. decembar
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
11 – 12. januar 2020.
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
8 – 9. februar
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
7 – 8. mart
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Rukovodilac škole: Desimir Ivanović | 064 194 55 91 | dijada@mts.rs

Asistent: Nataša Jovanović | 064 183 83 93

www.dijada.com

ŠKOLA KLIRINGA

„Sami ništa ne možete spoznati – svesnost se postiže u komunikaciji sa drugim ljudima”©

U saradnji sa
SRPSKOM ASOCIJACIJOM ZA KLIRING I KOUČING – BEOGRAD
Organizuje:

ŠKOLU KLIRINGA

Trogodišnju obuku za koučeve, komunikologe, psihoterapeute, savetnike, trenere za lični razvoj i ljudske resurse

Obuka i sertifikacija

Obuka traje tri godine. Program obuhvata 540 sati treninga, predavanja, vežbi, grupnih radionica i individualnih sesija. Sprovodi se u dva odvojena dela, koja se mogu pohađati zajedno, ili svaki posebno.
Obuka iz LAJF KOUČINGA (120 sati) u trajanju od šest meseci kroz šest vikend seminara (subota i nedelja od 10-18 č).
Obuka iz KLIRINGA (420 sati) sprovodi se tri godine (od oktobra do juna meseca). Treninzi se održavaju jednom mesečno (izuzev jula, avgusta i septembra), subotom ili nedeljom, od 10-18 č.
Između njih, studenti proučavaju zadatu literaturu, učestvuju u fakultativnim grupnim radionicama i razmenjuju individualne sesije. Sastavni deo obuke je i LIČNI RAD, koji su studenti dužni da obave kod diplomiranog pratičara kliringa, a priznat je rad i u drugim psihoterapijskim školama.
Nakon kompletiranja šestomesečne obuke iz koučinga, dobija se SERTIFIKAT, i stiče pravo na davanje sesija koučinga (kliring metod). Nakon završene Škole kliringa, stiče se DIPLOMA i pravo na davanje sesija kliringa (psihoterapije, savetovanja), časova komunikacije (medijacije, pregovaranja), treninga za razvoj ličnih i poslovnih sposobnosti, kao i pravo na višegodišnje mentorstvo i superviziju u okviru Dijade.

Ko može da upiše obuku iz kliringa?

Cilj obuke je osposobljavanje za rad i pomaganje drugima putem obrazovanja i treninga iz kliringa. Namenjena je prvenstveno onima koji već rade u tom sektoru ili se za to spremaju. S obzirom da je naglasak na praktičnom stručnom radu, u pravom smislu zanatske obuke, gde se najveći značaj pridaje ovladavanju alatima kliringa i razvoju ličnih sposobnosti i senzibiliteta neophodnim za pomaganje drugima, od svakog učesnika se očekuje spremnost za rad na sebi i otvorenost za promene.

Program obuke

• KAKO RADITI SA TRAUMAMA

Definicija traume. Čišćenje prošlih događaja – skener tehnika, i drugi pristupi i alati. Kako učiti. Rad sa plastelinom. Lična istorija. Art terapija.

• TRENING IZ KOMUNIKACIJE

Kontakt. Komunikacioni ciklus. Alijansa. Međusobni odnosi i relacije sa drugima. Zadržaj. Uvid. Spiraling (Procesovanje). Trening i praksa osnovnih tehnika.

• OSNOVE PSIHOTERAPIJSKOG PRISTUPA U KLIRINGU

Kako se započinje rad sa novim klijentom. Procedura i tenike. Tehnike neverbalne komunikacije. Podrška i pomoć. Definicija psihoterapije.

• PROBLEMI I KONFLIKTI

Vrste. Definicije. Identifikovanje. Preduslovi za rad. Procedura i stepeni primene tehnika. Rešavanje konflikata.

• KAKO PROBLEME PRETVORITI U PROJEKTE

Identifikovanje problema, ciljeva i prepreka. Tehnike spiralinga. Kultivisanje istrajnosti i samodiscipline.

• STID I GRIŽA SAVESTI

Nastanak, sličnosti i razlike. Efekti: samodestruktivnost i bolesti zavisnosti. Kultivisanje lične i profesionalne etike. Tehnike opraštanja.

• ČIŠĆENJE HRONIČNOG STIDA

Prevazilaženje površnosti u međuljudskim odnosima, straha od intimnosti, oslobađanje od maski, porast autentičnosti, samopouzdanja i zadovoljstva.

• KARAKTERNE CRTE LIČNOSTI I FIKSIRANI STAVOVI

Struktura čovekovog uma, kako dolazi do aberacija i kako ih otkloniti. Trening naprednih i dubinskih tehnika.

• INTERVJU I PROCENA SLUČAJEVA

Kako voditi intervju i ispravno proceniti vrstu pomoći.

• LILA PARADIGMA I KVANTNA PSIHOLOGIJA

Principi, procedura i rad sa emocijama.

• EMOCIONALNO PROČIŠĆAVANJE

Rasterećivanje od emocionalnih trauma i naboja i razvoj ličnih emocionalnih kapaciteta.

• PROMOCIJA KLIRINGA

Kako zainteresovati druge i predočiti im dobiti od sesija i praktičnih radionica.

• MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Primena kliringa u kompanijama u biznis koučingu i treningu poslovnih sposobnosti. Poslovna komunikacija, prodaja, pregovaranje, medijacija i dr. Definisanje ličnog profesionalnog identiteta u pomagačkoj delatnosti.

U sklopu obuke, u obaveze polaznika spadaju i izrada seminarskih radova, ispiti, praktično testiranje dostignutih sposobnosti učesnika, kao i fakultativni programi u vidu praktičnih vikend radionica na pojedine teme (novac, muško-ženski odnosi, prodaja, pregovaranje, dijadni intenziv, i sl.), koje učesnici biraju prema sopstvenom interesovanju. Pored studenata kliringa ove radionice su otvorene i za sve druge zainteresovane.
Svaki polaznik obuke, dobija KNJIGU ČEKINGA (Indeks), u koji se upisuje svaka radionica, individualni trening i sesije, položeni ispiti i vežbe, kao i časovi supervizije.

Termini za 2019.godinu:

ŠKOLA KLIRINGA:
26. oktobar; 23. novembar i 21. decembar
ŠKOLA KOUČINGA
9 i 10. novembar i 7 i 8. decembar

VAŽNO: Ako se propusti neki od termina, isti se može nadoknaditi sa narednom grupom ili individualnim treningom sa rukovodiocem škole.

Mesto održavanja obuke

Beograd, “DIJADA”, Kosovska 3, VII sprat, stan 25.

Literatura

Svaki polaznik obuke za svaki blok treninga, radionicu ili individualni trening dobija neophodan TEHNIČKI MATERIJAL, koji je besplatan. Pored toga, obavezna literatura obuhvata:

1. Charles Berner: “MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA – Priručnik za savremenu psihoterapiju”, Beograd, 1996.
2. Jacques de Panafieu: “KLIRING metoda oslobađanja”, Zaječar, 2001.
3. Desimir D. Ivanović: “PRIRUČNIK ZA TRENING IZ KOMUNIKACIJE ZA STUDENTE KLIRINGA”, Beograd, 2001.
4. Desimir D. Ivanović: “DA LI SAM JA NORMALAN?”, Beograd, 2007.
5. Desimir D. Ivanović: “Primena kliringa u psihoterapiji, koučingu i savetovanju”, Beograd, 2010.
6. Desimir D. Ivanović: “OD USAMLJENOSTI DO ODNOSA”, Beograd, 2011.

Puni spisak literature biće naknadno poslat svim polaznicima.

Troškovi obuke

Troškove obuke snose sami polaznici ili organizacija koja ih šalje. Kotizacija se može plaćati u celokupnom iznosu uz popust od 10%, ili posebno za svaki termin treninga. Za Školu kliringa iznosi 6.000 dinara, tj. u vrednosti od 50 evra po jednom terminu, ukupno 450 evra za celu godinu, dok za Školu koučinga iznosi 9.600 dinara za dvodnevni trening, odnosno 80 evra. Ukupno za 6 meseci: 480 evra. U Školi koučinga, psiholozi, sociolozi, filozofi, lekari i teolozi, kao i student i nezaposleni, imaju pravo na popust I plaćaju nižu kotizaciju koja iznosi 60 evra, odnosno 360 za celokupni process obuke.

O školi

“DIJADA”, Agencija za lični razvoj, komunikaciju i savetovanje, (sada: Društvo za lični razvoj), registrovana je u Zaječaru, 2. decembra 1993. godine.
Program ŠKOLE KLIRINGA je usvojen od strane Evropske kliring asocijacije, sa sedištem u Ženevi, na godišnjoj skupštini održanoj 30. oktobra 1996. godine u zamku Chateau Chapeau Cornu u Francuskoj. Legitimitet škole, samostalnost i trenerski status rukovodioca obuke priznat je od samog osnivača metode Čarlsa Bernera 8. decembra 1994. godine. Škola održava regularne kontakte i vrši stručnu razmenu sa svim drugim školama kliringa u svetu.

O rukovodiocu škole:

Desimir D. Ivanović, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Majstor aikidoa 2. dan (Firenca 1974). Diplomirani inženjer (Beograd 1975), specijalnost – organizacija rada. Obuku iz kliringa započeo je u Londonu 1982. godine, a okončao u Adelejdu (Južna Australija) 1991. godine. Obučavan je još iz holističkog rebirtinga (London,1985-88), Transakcione analize (Beograd, 1990-91) i Poslovnog savetovanja (Minhen, 1993).
Bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Društva za psihofizičku rekreaciju – Zaječar (1983–1993), osnivač i direktor Agencije “Dijada”, član Organizacionog komiteta i Komisije za standard treninga Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP Beč, 1996 – 1999), podpredsednik Evropske kliring asocijacije i predsednik Komisije za standard treninga (ECA, Ženeva, 1995-2004).
Radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od deset hiljade sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera (preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Engleska, Makedonija, Italija i Austrija).
Objavio je tri knjige: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?” (2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011), kao i veći broj stručnih radova i članaka iz domena kliringa, ljudskih resursa i razvoja sposobnosti.
Radi u Beogradu. Živi u Zaječaru i Smedovcu (Negotinska krajina).


“DIJADA” Ivana Milutinovića 12/B-12, 19000 Zaječar, Srbija
11000 Beograd, Kosovska 3, VII sprat, stan 25.
019/421-254 | 532-728 | 064/194-55-91 (Desimir)
www.dijada.com
dijada@mts.rs

© 2023: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress