Month: March 2019

 

Life Coaching Clearing Method 2019

Program škole koučinga u Beogradu, 2019.

1. DEO: LIČNI RAD

Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
13 – 14. april 2019.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
18 – 19. maj
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
22 – 13. jun
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
20 – 21. jul
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
17 – 18. avgust
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
28 – 29. septembar
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Rukovodilac škole: Desimir Ivanović 064 194 55 91 dijada@mts.rs
Asistent: Ana Vuković, 064 281 33 07 info@dijada.rs

Uvodno predavanje o Kliringu i Lajf Koucingu

U utorak, 26. marta sa početkom u 19 časova održaćemo predavanje o Kliringu, kao i promociju početka obuke nove generacije Škole Lajf-koučinga, koja počinje za vikend 13 i 14. aprila. Predavanje ćemo održati u prostorijama “Dijade”, u Kosovskoj ulici, br. 3, VII sprat, stan 25, u Beogradu.

Doborodošli su svi koji žele da saznaju više o Kliringu, Lajf-koučingu, i o dobitima koje mogu imati od pohađanja obuke iz Kliringa. Ulaz slobodan. Poželjno je prijaviti se SMS-om na 064 194 55 91.

Na predavanju ćete imati priliku da saznate:

· Šta je to Kliring? O kakvom se to čišćenju uma i treningu ličnih sposobnosti i veština radi?

· Koje metode i tehnike koristimo u kliringu?

· Koji su efekti prakse kliringa?

· Na koji način se sprovodi obuka iz Kliringa?

Kome se preporučuje kliring?

· Svima koji žele da postignu više u svom životu, bilo da se radi o ličnim, poslovnim i drugim pozitivnim razvojnim ciljevima;

· Osobama koje imaju probleme u komunikaciji sa ljudima iz svoje okoline ili su opterećeni raznim tegobama mentalne prirode kao što su: kompleksi, strahovi, nesigurnost, neodlučnost, lenjost…;

· Osobama koje su emotivno isključene i zakočene, tj, ljudima koji su postali hladni i neosetljivi, ili se nalaze u neprekidnoj borbi sa svojim osećanjima;

· Onima koji pate od griže savesti, stida ili neke bolesti zavisnosti;

· Preporučuje se ljudima koji su uklješteni u sopstvene krute stavove, zboh kojih nisu u stanju da nađu izlaz iz situacije koja je za njih trenutno ili hronično nepodnošljiva;

· Osobama koje su spremne na preporod i nove ciljeve;

· Kliring se preporučuje kao mentalna i emocionalna higijena, jer deluje kao prevencija od psihičkih i fizičkih tegoba;

· Kliring deluje kao psihička priprema za velike ili neminovne promene u životu: brak, roditeljstvo, izbor studija, novi posao, odlazak u penziju, hronična bolest, razvod braka, gubitak bližnjih, promena životne sredine, priprema za nove životne uloge u porodici ili u radnoj sredini;

· Preporučuje se kao prateća terapija kod brojnih duševnih i psihosomatskih oboljenja;

· Principi i tehnike kliringa primenljivi su u profesionalnom treningu menadžera iz domena: poslovne komunikacije, prodaje, pregovaranja i medijacije, rešavanja problema i konflikta, prezentacija, timskog rada, rada sa teškim klijentima…;

· Kliring se koristi i kao pristup i metod rada u koučingu i poslovnom savetovanju.

© 2024: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress