Month: July 2013

 

Četiri tipa partnerskih odnosa

Na sesije kliringa, bilo da se radi o kratkotrajnom savetovanju ili u svrhu nekog dužeg i dubljeg rada na sebi, najčešće dolaze osobe starosti izmedu 30 i 60 godina. Read More

Kako razvijati sposobnosti neophodne za bolju poslovnu komunikaciju?

Osnovna greška u biznisu: akcenat na novac umesto na odnose. Read More

Ja i novac

Money

Novac se ponaša prema meni onako kako se ja ponašam prema drugim ljudima. Read More

© 2023: Dijada | KABBO Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress